CroWeather

Free

41 reviews


This application is in Croatian language. Detailed 7-day weather forecast for your favorite city in Croatia and Europe! Enjoy table view, map view (just like on the TV!) and live tiles telling you should you bring an umbrella or a hat. Local data provider ensures the best forecast. Detaljna sedmodnevna prognoza vremena za stotine gradove u Hrvatskoj i cijeloj Europi. Podatke možete gledati tablično, na dinamičkoj karti (kao na televiziji!) ili pomoću žive pločice na početnom ekranu vašeg telefona. Podaci se dobivaju od Meteo info - lokalnih prognostičara koji najbolje poznaju vremenske prilike u našoj zemlji. Novo u verziji 1.5: - nova ikonografija - mogućnost "pinanja" više gradova na početnu stranicu - promjena aktivnog grada i bez pokretanja aplikacije - unaprijeđene performanse - manja potrošnja baterije
show full description

CroWeather

Related Windows Phone apps