Free

50 reviews


Dan gian Cuoi is a collection of jokes in Vietnamese. -------------------------------------------- Dân gian Cười là bộ sưu tập các mẫu truyện cười dân gian.
show full description