TaxiViet

Free

23 reviews


Developed by WP VN The primary content of this application is in Vietnamese! "TaxiViet" is Vietnamese application, suitable for business travellers or travellers to provinces and cities of Vietnam. Application provide contact of Taxi Companies at provinces of Vietnam and make call direct to Taxi Company if you want. Version 1.0 support more 20 cities, province at Vietnam. Please rate it so I can keep improving it. ----------------------- TaxiViet là ứng dụng thích hợp với những người hay đi công tác ở các thành phố tại Việt Nam. Ứng dụng sẽ trả về cho bạn contact của các hãng Taxi ở các tỉnh thành tại Việt Nam và cho phép bạn tạo cuộc gọi ngay trong ứng dụng. Với phiên bản 1.0 hiện tại, Ứng dụng hỗ trợ hơn 20 tỉnh thành tại Việt Nam. Xin hãy đánh giá nó để tôi có thể hoàn thiện nó hơn.
show full description

TaxiViet

Related Windows Phone apps