Free

183 reviews


The primary content of this application is in Vietnamese!!! Thi truong - Vietnamese application which are tracking the gold prices and money currency in all over Vietnam 24/7 Version 1.1.0.0 featured: - fix live TILE. Version 1.0.0.0 featured: - live 24-hour spot gold chart. - live 24-hour currency chart. - live tile supported. - universal currency converter. Next version featured: - ưorldwide gold price - market news Thị trường là phần mềm theo dõi giá vàng các khu vực, các tiền tệ mới nhất các cả nước cập nhật 24/7. Phiên bản 1.1.0.0: - bổ xung thông báo. Phiên bản 1.0.0.0: - sửa lỗi live TILE. - vẽ biểu đồ tăng trưởng. - hỗ trợ nhiều live TILE. - hỗ trợ chuyển đổi giao dịch. Chức năng phiên bản tiếp theo: - hỗ trợ giá vàng thế giới và nhiều quốc gia. - tin tức thị trường.
show full description